Cách xử lý các sinh vật Thủy Triều Đỏ bằng đất sét biến đổi

Nghiên cứu mới nổi từ Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (IOCAS) đã thiết lập liều lượng hiệu quả của đất sét biến đổi để giúp keo tụ và tiêu diệt các sinh vật thủy triều đỏ.

Đàn cá bơi dưới tảo thủy triều đỏ nở ngoài khơi Costa Rica

Thủy triều đỏ có thể tàn phá các hệ sinh thái biển và đang nổi lên như một vấn đề toàn cầu. Hiện tại, công nghệ xử lý chính được sử dụng để kiểm soát thủy triều đỏ trên quy mô lớn là rải đất sét biến tính (MC) lên bề mặt nước bị ảnh hưởng bởi thủy triều đỏ.

Tuy nhiên, liều lượng của MC thường được đánh giá dựa trên kinh nghiệm phun trước đó – nhưng điều này không hướng dẫn việc áp dụng rất tốt.

Gần đây, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Yu Zhiming từ Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (IOCAS) dẫn đầu đã tiết lộ cách liều lượng MC tác động đến hiệu quả của nó trong việc chống lại thủy triều đỏ. Nhóm nghiên cứu cũng đã tạo ra một mô hình toán học phác thảo mức độ hiệu quả của liều lượng MC trong việc chống lại các sinh vật thủy triều đỏ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Separation and Purifying Technology vào ngày 22 tháng 10.

Sơ đồ minh họa ảnh hưởng của liều lượng MC đến việc loại bỏ vi tảo

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi sử dụng MC để keo tụ các sinh vật thủy triều đỏ, khả năng loại bỏ vi tảo của nó ban đầu tăng lên, nhưng giảm đi khi thêm nhiều đất sét biến đổi. Tổng năng lượng tương tác giữa đất sét và các sinh vật thủy triều đỏ ở cự ly gần khiến đất sét tự keo tụ, làm giảm khả năng loại bỏ các vi tảo có hại. Các nhà nghiên cứu cũng biết được rằng liều lượng đất sét biến đổi đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tự keo tụ bằng cách can thiệp vào sự va chạm giữa đất sét và các tế bào vi tảo – sự va chạm này là yếu tố làm cho đất sét có hiệu quả trong việc ngăn chặn các sinh vật thủy triều đỏ.

Theo các nhà nghiên cứu, mô hình toán học của họ có thể mô phỏng các liều lượng đất sét biến tính khác nhau và chỉ ra liều lượng nào hiệu quả nhất. Mô hình cũng có thể minh họa mối quan hệ định lượng giữa liều lượng MC và mức độ tự keo tụ của nó.

Nghiên cứu này sẽ giúp làm phong phú thêm lý thuyết keo tụ hạt và hướng dẫn thực hành phun hiệu quả công nghệ MC để kiểm soát thủy triều đỏ.

GIÁO SƯ YU ZHIMING, VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC THUỘC VIỆN KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Zang Xiaomiao, tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết: “Phương pháp phun MC ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của nó và mô hình toán học hiệu quả về liều lượng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo quan trọng cho chiến lược tối ưu hóa liều lượng MC”.

Giáo sư Yu, tác giả tương ứng của nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu sẽ giúp làm phong phú thêm lý thuyết keo tụ hạt và hướng dẫn thực hành phun hiệu quả công nghệ MC để kiểm soát thủy triều đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.