Thẻ: Anh và Ấn Độ bắt tay hợp tác giải quyết bệnh dịch trong nuôi tôm

Anh và Ấn Độ bắt tay hợp tác giải quyết bệnh dịch trong nuôi tôm
Anh và Ấn Độ bắt tay hợp tác giải quyết bệnh dịch trong nuôi tôm

Vương quốc Anh và Ấn độ đã bắt tay ký một thỏa thuận mang tính lịch sử, đặt nền móng cho sự phát triển của chương trình nghiên cứu Phát hiện sớm dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể là nuôi tôm.   Biên bản ghi nhớ nhấn mạnh về việc sử dụng

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.