Ngành tôm của Ecuador đưa ra cam kết đột phá trong việc ngăn chặn chuyển đổi môi trường sống

WWF-Ecuador và Phòng Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia của Ecuador (Cámara Nacional de Acuacultura – CNA) đã ký một thỏa thuận sẽ chấm dứt việc chuyển đổi môi trường sống từ nuôi tôm trên toàn quốc. Theo một bản tin chung từ CNA và WWF-Ecuador , thỏa thuận này đánh dấu cam kết quốc gia đầu tiên về

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.