Chế phẩm sinh học được chứng minh là cải thiện đáng kể tỷ lệ sống của ấu trùng hàu

Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Đại học bang Oregon, lợi khuẩn có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót của ấu trùng hàu. Chỉ với một ứng dụng một lần, chế phẩm sinh học cũng thúc đẩy sự phát triển, biến thái và định cư của ấu trùng,

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.