Thỏa thuận đánh dấu sự gia tăng lớn trong nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ trong chương trình Fair Trade

Chicken of the Sea đã công bố một sáng kiến ​​độc quyền với Thai Union Frozen và Avanti Frozen Foods – đưa công ty trở thành nhà nhập khẩu tôm được Chứng nhận Thương mại Công bằng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận này không chỉ đánh dấu chứng nhận thủy sản Fair Trade

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.