Quy trình sản xuất tôm thẻ chân trắng ở nước ngoài

Tôm thẻ chân trắng đạt cỡ 20-25g trong vòng 90-120 ngày tùy theo mật độ nuôi. Vì nó sống trong cột nước nên phần lớn đàn được thu hoạch bằng lưới đúc và lưới kéo giúp giảm tình trạng quá tải và căng thẳng.

Có thể sản xuất 6-10 ha với tỷ lệ sống 90%. Tôm thẻ chân trắng, Penaeus vannamei thường được gọi là tôm thẻ chân trắng. Trọng lượng tối đa của con cái ngoài tự nhiên là 42g và của con đực là 35g. Nó là loài ăn xác thối, ít hung dữ và ít ăn thịt hơn tôm sú. Nó thích đất thịt pha sét cũng có thể tồn tại trong cột nước trong quá trình nuôi cấy. Sản xuất giống : Quản lý chất lượng nước : Phương pháp này tương tự như phương pháp đã giải thích cho cá măng. Nước chỉ được phép thoát ra khỏi cơ sở sau khi xử lý nước thải thích hợp. Sinh sản: Nó tương tự như giải thích cho tôm sú. Khả năng sinh sản là 1-1,4 vạn trứng cho một con cái nặng 30-35g trọng lượng cơ thể. Con cái được loại bỏ khỏi đơn vị trưởng thành sau 15 lần sinh sản hoặc 3 tháng. Ủ : Tương tự như giải thích cho tôm sú. Trứng được ấp với mật độ 4000 con. trong bể nở 0,3-1 ở nhiệt độ 29-32 độ C ppt. Thời gian ấp trứng là 36 giờ và tỷ lệ nở là 70-80%. Trứng nở thành nauplii và trở thành động vật nguyên sinh trong vòng 36 giờ tới. Thu hoạch và vận chuyển : Con giống giai đoạn PL12 được thu hoạch và vận chuyển sau khoảng 21 ngày kể từ khi nở. Các khía cạnh khác cũng tương tự như đối với tôm sú.

Nguồn Yotube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.