Pakistan tăng GẤP 3 lần số trang trại nuôi tôm để tăng ngoại hối
Tôm thương phẩm

Chính phủ đã quyết định tăng số lượng trang trại nuôi tôm từ 3.500 lên 10.600 theo dự án phát triển cụm nuôi tôm thí điểm sửa đổi, các nguồn tin cho ProPakistani biết.

Dự án phát triển cụm nuôi tôm thí điểm trị giá Rs. 5.397,84 triệu, vốn dành riêng cho tỉnh Punjab, đã được sửa đổi và hiện đang được mở rộng sang Sindh, Balochistan và Lãnh thổ thủ đô Islamabad, một nguồn tin chính thức nói với ProPakistani.

Dự án là một phần của Kế hoạch Chuyển đổi Nông nghiệp (ATP) và là một nỗ lực để áp dụng công nghệ trong ngành thủy sản. Nó sẽ được Bộ Nghiên cứu & An ninh lương thực quốc gia, Ban Phát triển Thủy sản (FDB) và Sở Thủy sản các tỉnh (Punjab, Balochistan & Sindh) cùng thực hiện.

Dự án phát triển cụm nuôi tôm thí điểm đã được phê duyệt trước đó vào năm 2019 và chỉ dành cho tỉnh Punjab. Nguồn nói.

Nguồn tin cho biết thêm, thay vì cung cấp trợ cấp cho việc mua tôm giống và thức ăn của khu vực tư nhân, thì trợ cấp nên được cung cấp cho phát triển trang trại nuôi tôm bao gồm xây dựng ao và phát triển cơ sở hạ tầng liên quan.

Ủy ban đã ấn định tỷ lệ trợ cấp xây dựng trang trại là Rs. 120.000/mẫu Anh cho tối đa 10 mẫu Anh/nông dân và phát triển trang trại nuôi tôm trên 7.200 mẫu Anh ở Punjab, 1.100 mẫu Anh ở Balochistan và 2.300 mẫu Anh ở Sindh. Ủy ban cũng quyết định rằng 50% chi phí xây dựng trang trại sẽ được chia sẻ bởi những người nuôi tôm tư nhân do các sở thủy sản của tỉnh lựa chọn, trong khi 50% chi phí còn lại, Liên bang và tỉnh sẽ chia đều.

Mô hình đề xuất ban đầu dựa trên mô hình nuôi tôm bán thâm canh, trong đó mật độ thả thấp với 60.000 con tôm giống sẽ được thả trong mỗi ao rộng 1 mẫu Anh. Thức ăn nuôi tôm thương mại sẽ được sử dụng và một số sục khí vào thời điểm thiếu oxy cấp tính sẽ được đưa vào. Năng suất dự kiến ​​trên mỗi mẫu Anh là khoảng 1450-1500 kg với trọng lượng trung bình 30 gam, có thể lấy tỷ lệ Rs. 800-850/kg.

Hiệu quả kinh tế của một trang trại nuôi tôm một mẫu Anh dựa trên mô hình này sẽ là: Tổng thu nhập Rs. 1.100.000-1.150.000 trong khi chi phí vận hành của một mẫu Anh được ước tính là Rs. 550.000-600.000 và thu nhập ròng dự kiến ​​sẽ vào khoảng Rs. 500.000-550.000/sào mỗi vụ.

Các mục tiêu cụ thể của dự án là:

  1. Đẩy mạnh nuôi tôm trong nội địa.
  2. Phát triển chuỗi giá trị tôm, dịch vụ hỗ trợ và khung pháp lý.
  3. Sinh kế và giải quyết việc làm cho người dân nông thôn
  4. 4. Thu nhập xuất khẩu từ nuôi trồng thủy sản nội địa.
Phạm vi công việc

Về cơ bản, dự án đề xuất hai can thiệp sau ở các tỉnh liên bang, Punjab, Balochistan và Sindh, bao gồm:

  1. Hỗ trợ phát triển trang trại nuôi tôm
  2. Phát triển chuỗi giá trị thông qua hỗ trợ kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng (0 items)

No products in the cart.